Petr Hruška

Daleko do ničeho

Daleko do ničeho
Host - Ústav pro českou literaturu, 2019, 699 str.
Jazyk: Čeština
Žánr: Monografie
ISBN: 9788088069874
Kontakty
E: lijavec@volny.cz

Hruškova monografie je interpretační výpravou do bohatého a mnohovrstevnatého díla jednoho z největších českých básníků druhé poloviny dvacátého století i literární současnosti. Publikace si všímá nejen Wernischovy básnické a překladatelské tvorby nebo editorské práce, ale zachycuje i jeho životní peripetie a umělecký kontext, v němž se jeho tvorba ocitá. Nejde však pouze o literárněhistorický popis autorova díla a života, kniha zřetelně směřuje k obecnějším úvahám o povaze poezie. Text doprovází rozsáhlá a podrobná bibliografie Wernischova díla, která přináší mnohé objevy a dosud neznámé skutečnosti z tvorby velkého literárního mystifikátora a básníka.

Jazyk: Čeština
Místo: Brno - Praha
Nakladatelství: Host - Ústav pro českou literaturu
Rok: 2019
Počet stran: 699
Žánr: Monografie