Renáta Fučíková

Bible: obrazy a vyprávění ze Starého a Nového zákona

Překl. Uršula Sedmiddubská
Die Bibel: Abbildungen und Geschichten aus dem Alten und Neuen Testament
Die Bibel: Abbildungen und Geschichten aus dem Alten und Neuen Testament
Aventinum, 2009
Jazyk: Němčina
Kontakty
W: http://www.renatafucikova.cz/
E: renata.fucikova@volny.cz