Sylva Fischerová

Světový orloj

Překl. Daniela Pusch
Die Weltuhr
Die Weltuhr
KLAK Verlag, 2018, 100 str.
Jazyk: Němčina
Žánr: Poezie
ISBN: 9783943767964
Autorská práva v zahraničí
Pražská Literární Agentura
W: http://www.praglit.de/
E: maria@sileny.de
Kontakty
E: Sylva.Fischerova@ff.cuni.cz
Granty

Sylva Fischerová v nové básnické sbírce sumarizuje životní i básnickou zkušenost a propojuje ji s různými končinami na zeměkouli, s minulostí i současností těchto míst a s historickými událostmi, které formovaly jejich tvar, podobu a budoucnost.

Osobní místopis se kříží s nadosobním, s civilizační i podstatně starší historií. Básnické průsečíky dějinných událostí s místy, na nichž se odehrály, tvoří pozoruhodný rámec pro soubor básnických textů, ale také pro vzpomínky na souvislosti rodinné, emigrační, válečné… Světový orloj básnířce ukázal řadu tváří.

Informace o českém vydání

Světový orloj

Jazyk: Němčina
Název: Die Weltuhr
Místo: Berlin
Nakladatelství: KLAK Verlag
Rok: 2018
Počet stran: 100
Žánr: Poezie
Autorská práva v zahraničí
Pražská Literární Agentura
Granty