David Zábranský

Edita Farkaš

Edita Farkaš
JT´s, 2011, 40 str.
Jazyk: Čeština
Žánr: Próza
Autorská práva v zahraničí
Pražská Literární Agentura
W: http://www.praglit.de/
E: maria@sileny.de
Kontakty
W: http://www.praglit.de/portfolio/david-zabransky
E: zabranskydavid@gmail.com

David Zábranský (*1977) přichází se svou v pořadí již čtvrtou knihou. Po vysoce ceněném románu Slabost pro každou jinou pláž (Magnesia Litera za Objev roku), rozporně přijaté próze Šternův pokus milovat a novele Kus umělce vychází Zábranského Edita Farkaš. Vybroušený vyzrálý text sumarizuje milostný život hrdiny včetně jeho aktuálního vzplanutí. Touha po romství, daná povoláním hrdiny, který svojí profesí obhájce lidských práv a bojovníka proti diskriminaci odkazuje k autorovým zkušenostem v téže oblasti, je kladena znovu a naléhavěji, tentokráte ve sféře citové – touha po romství se proměňuje v honbu za Romkou, v honbu pomalou, vedenou krok za krokem, v honbu meditativní. Jde o román kompaktní a čtivý a to i navzdory tomu, že dějová linka zde není zdaleka tím nejpodstatnějším.

 

(JT´s)

 

Recenze

Recenze Blanky Kostřicové Příliš rozsáhlá próza (Tvar, 19/2011)

Recenze Evy Klíčové Vůle k experimentu a zvůle autora (Host, 3/2012)

Jazyk: Čeština
Místo: Praha
Nakladatelství: JT´s
Rok: 2011
Počet stran: 40
Žánr: Próza
Autorská práva v zahraničí
Pražská Literární Agentura