Martin C. Putna

Homosexualita v dějinách české kultury

Homosexualita v dějinách české kultury
Academia, 2011, 496 str.
Jazyk: Čeština
Žánr: Esej
Autorská práva v zahraničí
Dilia
W: http://www.dilia.cz
Kontakty
W: http://www.mcputna.cz/
E: mcputna@volny.cz

Kniha představuje první souborné zpracování tématu homosexuality v české kultuře, konkrétně v literatuře, výtvarném umění, divadle a filmu. České osobnosti, díla a fenomény jsou přitom vždy vztahovány k obecnějším tendencím euroamerické kultury a jsou analyzovány metodami vycházejícími z vývoje příslušných disciplín světové vědy. Ve čtrnácti monografických kapitolách jsou zde shromážděny dosud méně známé či jen částečně reflektované poznatky o homoerotickém cítění či přímo homosexualitě v díle jednotlivých českých umělců. Až na výjimky jsou v centru pozornosti díla přispívající k formování novodobé homosexuální identity a vnímaná v homosexuální komunitě jako kanonická. K této práci se sdružili čeští (nebo v Čechách žijící) badatelé různých humanitních oborů, většinou střední a mladší generace, pod vedením literárního a kulturního historika Martina C. Putny. Vychází v edici Historie.

 

(Academia)

 

Recenze

Recenze Kateřiny Štroblové Homosexualita v dějinách české kultury (Ateliér, 25−26/2011)

Recenze Josefa Šebka Obrazy toho, o čem se mlčí (A2, 5/2012)

Jazyk: Čeština
Místo: Praha
Nakladatelství: Academia
Rok: 2011
Počet stran: 496
Žánr: Esej
Autorská práva v zahraničí
Dilia