Renáta Fučíková

Jan Ámos Komenský

Jan Ámos Komenský
Práh, 2009
Jazyk: Čeština
Kontakty
W: http://www.renatafucikova.cz/
E: renata.fucikova@volny.cz

Kniha velkého formátu a velkolepých ilustrací včetně dobových map představuje největšího ducha, jakého Čechy daly Evropě a světu – jeho život i dílo, to všechno velmi přístupnou a srozumitelnou formou.

V edici Největší Češi představuje R. Fučíková Jana Ámose Komenského jako jednoho z našich největších filozofů, učence, který zasvětil celý svůj život šíření vědění a ideálů. Postupně jsou představeny jednotlivé osobnosti tehdejší Evropy, které při svém dramatickém putování potkal.

Text je v češtině, angličtině a němčině.

Jedná se o knihu, která emotivně představuje radosti i utrpení Komenského, jeho touhy a ustavičné hledání nejvyššího dobra. Významný prvek představuje i předložení jakési dobové fresky, pozadí událostí Komenského života, vyobrazení konfliktů třicetileté války v kontrastu s utopickými mírovými představami jednoho z našich největších filozofů – tak zajímavé v dnešní době společného soužití a spolupráce Evropy.

Renata Fučíková se narodila r. 1964 v Praze, více o autorce viz http://www.klubilustratoru.cz/cz/ilu.php?lng=cz&id=5

Více o knize Jan Ámos Komenský viz
http://www.adam.cz/clanek-2008100010-jan-amos-komensky-ve-vypravne-trojjazycne-knize-nejen-pro-mladez.html

recenze viz
http://www.iliteratura.cz/clanek.asp?polozkaID=23257

Jazyk: Čeština
Místo: Praha
Nakladatelství: Práh
Rok: 2009