Anna Zonová

Za trest a za odměnu

Překl. Anna Maślanka
Kara i nagroda
Kara i nagroda
Amaltea, 2021, 292 str.
Jazyk: Polština
Žánr: Beletrie
ISBN: 9788365989086
Granty

Rozsáhlý román Anny Zonové, autorky knihy povídek Červené botičky, je velkým historickým plátnem, v němž spisovatelka na osudu čtyř národně, sociálně i generačně rozdílných postav zobrazuje tragédii 20. století tak, jak se odehrála na pozadí moravských Sudet od 2. světové války až do současnosti. Vztahy česko-německé, osobní, erotické, sociální i rodinné líčí autorka s mistrovstvím, které z ní činí jednu z nejvýraznějších osobností současné české literatury. Všechna historická období, jež v knize sledujeme – 2. světová válka, odsun Němců, padesátá léta, normalizace i nástup kapitalismu na počátku 90. let -, zasahují do osudů lidí tragicky, vidíme bolest, utrpení, osobnosti vyvrácené ze svých kořenů, neustále zraňované i zraňující. Román Anny Zonové je velkou společenskou prózou o lidském osudu, dějinách a době, která je v současné české literatuře událostí zcela mimořádnou.

Informace o českém vydání

Za trest a za odměnu

Další vybrané překlady (2)

Zur Strafe und zur Belohnung Němčina

Zur Strafe und zur Belohnung Němčina

Jazyk: Polština
Název: Kara i nagroda
Místo: Wrocław
Nakladatelství: Amaltea
Rok: 2021
Počet stran: 292
Žánr: Beletrie
Granty