Josef Prokeš

Kritické reflexe literárního textu

Kritické reflexe literárního textu
Masarykova univerzita Brno, 2015, 162 str.
Jazyk: Čeština
Žánr: Literární věda
ISBN: 9788021073364

S anděly i bez nich na sviňu svět.

Nejnovější kniha zkušeného autora Josefa Prokeše přináší čtenářský požitek na druhou, neboť se v ní inspirativně prolíná literatura s literaturou o literatuře.

První část knihy obsahuje deset kapitol z literární teorie pro mírně pokročilé čtenáře, druhá část nabízí k vlastnímu posouzení konkrétní umělecký text, a sice Prokešův povídkový soubor Na sviňu svět (2008). Závěrečná, třetí část na různých kritických reflexích dokládá, jak odlišně předložený textový materiál vnímali jednotliví recenzenti. Jejich argumenty zajímavě probleskují do teoretických úvah části úvodní a rozsvěcují tak světélka na druhé straně pomyslného literárněinterpretačního „tunelu“.

Jazyk: Čeština
Místo: Brno
Nakladatelství: Masarykova univerzita Brno
Rok: 2015
Počet stran: 162
Žánr: Literární věda