Jiří Weil

Žalozpěv za 77.297 obětí

Překl. David T. Lightfoot
Lamentation for 77,297 Victims
Lamentation for 77,297 Victims
Karolinum, 2021, 66 str.
Jazyk: Angličtina
Žánr: Beletrie
ISBN: 9788024645339

Jiří Weil napsal Žalozpěv za 77.297 obětí v roce 1958 u příležitosti slavnostního setkání v Pinkasově synagoze, rekonstruované v památník obětem holocaustu. Dílo pozoruhodné hledáním literárního tvaru pro sdělení nesdělitelného napsal v době, kdy pracoval jako knihovník židovského muzea, kdy nemohl publikovat a kdy zároveň pracoval na slavném románu Na střeše je Mendelssohn, přeloženém do mnoha jazyků. První anglický překlad Žalozpěvu vznikal s pomocí J. Škvoreckého a J. Koláře, doslov napsal Jindřich Toman.

Jazyk: Angličtina
Název: Lamentation for 77,297 Victims
Nakladatelství: Karolinum
Rok: 2021
Počet stran: 66
Žánr: Beletrie