Viktor Dyk

Krysař

Překl. Aurélie Rouget-Garma
Le Chasseur de rats
Le Chasseur de rats
Karolinum Press, 2017, 122 str.
Jazyk: Francouzština
Žánr: Beletrie
ISBN: 9788024633657
Granty

Překlad neoklasicistní novely Krysař z pera „buřiče“ Viktora Dyka z roku 1915, inspirované saskou baladou, vychází v nakladatelství Karolinum.

Básník, prozaik, dramatik a publicista Viktor Dyk se v této novele (časopisecky 1911–1912, knižně 1915) inspiroval starou saskou pověstí, již použil jako volný rámec pro vyprávění o tajemném poutníkovi, který na žádost občanů očistí svou píšťalou hanzovní město Hammeln od krys, avšak rozčarován malodušností konšelů a zrazen v lásce, zneužije píšťaly a odvede za trest celé město do zkázy. Protipólem postavy krysaře, osudově formovaného hrdiny, osamělého a neklidného snivce ztělesňujícího svět buřičů, je v knize rybář Sepp Jörgen, jenž se s realitou smiřuje a záchranou kojence dá vyrůst nové naději. Dyk v této novele, jež odráží novoklasicistní směřování jeho pozdní tvorby, tak dokázal využít staré předlohy k vytvoření svrchovaného prozaického díla o konfliktu iluze a skutečnosti. Jeho tajuplná atmosféra předznamenává pozdější baladickou prózu 30. let.

Jazyk: Francouzština
Název: Le Chasseur de rats
Místo: Prague
Nakladatelství: Karolinum Press
Rok: 2017
Počet stran: 122
Žánr: Beletrie
Granty