Jiří H. Krchovský

Mumie na cestách

Překl. Ondřej Cikán
Mumie auf Reisen
Mumie auf Reisen
Kētos, 2018, 112 str.
Jazyk: Němčina
Žánr: Poezie
ISBN: 9783903124004
Kontakty
W: http://krchovsky.wz.cz/

Groteskní, rýmovaná a pečlivě rytmizovaná poezie navracející se k tradici české dekadence.

Jiří H. Krchovský je znám a ceněn pro svou precizní metriku a virtuózní zvukomalebnost. Kvůli této výjimečnosti je ovšem jen zřídka překládán do cizích jazyků. Nyní vychází konečně první samostatný překlad jeho básní do němčiny, a to v zrcadlovém, česko-německém vydání. Překladatel Máchova „Máje“ Ondřej Cikán se ujal Krchovského epopeje „Mumie na cestách“ a doplnil ji o vyvážený výběr dalších 24ti básní. Překlad je věrný originálu nejen po obsahové, ale i po metrické stránce. Německý doslov se věnuje výzvám překládání, zasazení poezie J. H. Krchovského do kontextu a skýtá německému publiku pro porovnání i Cikánovy překlady jednotlivých básní Egona Bondyho, Františka Gellnera, Otokara Březiny a z latinské sbírky „Písně Priápské“. Vychází s podporou Ministerstva kultury ČR.

Jazyk: Němčina
Název: Mumie auf Reisen
Místo: Austria
Nakladatelství: Kētos
Rok: 2018
Počet stran: 112
Žánr: Poezie