Václav Jamek

Na onom světě se tomu budeme smát

Na onom světě se tomu budeme smát
Burian a Tichák, 2016, 497 str.
Jazyk: Čeština
Žánr: Fejetony
ISBN: 9788087274347
Kontakty
E: vaclav.jamek@ff.cuni.cz

Soubor fejetonů otištěných v Listech v letech 2005–2015. Původní texty ovšem autor doplňuje a rozvíjí Memorandech, v jakýchsi vysvětlivkách budoucím generacím, jež rozsahem někdy přesahují původní text. Knižní vydání se totiž podle jeho názoru musí vyrovnat s tím, že útvar daného žánru je „časový a příležitostný, často komentuje jevy a události, které jsou v danou chvíli čtenářům srozumitelné i v narážce, ale které se postupně z povědomí vytratí, a po deseti letech už nemusí být zřejmé, čím to chce autor své čtenáře vlastně pobavit, případně dopálit“.
Naplnění tak dochází autorovo přesvědčení, že fejeton je vlastně poddruh eseje.
„A ke všemu se pak zjevil subjekt další, nečekaný,“ do textu začal škodolibě zasahovat autorův „inexistenciální souputník Eberhardt Hauptbahnhof, kdysi básník závratných nížin, leč ani to mu nebylo dost ubohé“.

Jazyk: Čeština
Místo: Olomouc
Nakladatelství: Burian a Tichák
Rok: 2016
Počet stran: 497
Žánr: Fejetony