Jiří Kolář

Návod k upotřebení

Překl. Ryan Scott
A User's Manual
A User's Manual
Twisted Spoon Press, 2019, 142 str.
Jazyk: Angličtina
Žánr: Poezie, Umění
ISBN: 9788086264547
Autorská práva v zahraničí
Dilia
W: http://www.dilia.cz
Goodreads hodnocení
87.2% (Hodnotilo 11 uživatelů)

„Akční básně“ sbírky Návod k upotřebení z 50. a 60. let byly publikovány v úplné podobě v roce 1969, kdy byly propojeny s 52 kolážemi v Týdeníku 1967, první z Kolářových slavných sérií, ve kterých vizuálně komentoval hlavní událost každého týdne daného roku. Ve formě absurdních návodů se básně vysmívají komunistické byrokracii a nabízejí čtenářům příležitost vytvořit si vlastní poetiku skutečným provedením daných pokynů. Koláže na protilehlých stranách básní se skládají z vrstvených dokumentů, výřezů z obrázků, novinových výstřižků, oznámení, fragmentů dopisů, zpráv nebo dekontextualizovaných slov, často vytvářejících konkrétní vzory nebo obrysy postav, čímž vytvářejí „důkazní“ zprávu o daném roce. Svázání textové a obrazové složky ukazuje Kolářovu dlouhodobou snahu vytěžit básně z každodennosti za účelem narušení hranice oddělující umění od skutečnosti. To, co o Týdeníku 1968 napsal historik umění Arsén Pohribný, platí stejně pro Týdeník 1967: „šokuje svými náhlými stylistickými zvraty“ a je „babylonské, hybridní podobenství o multi-realitě“.

Jazyk: Angličtina
Název: A User's Manual
Místo: Prague, Czech Republic
Nakladatelství: Twisted Spoon Press
Rok: 2019
Počet stran: 142
Žánr: Poezie, Umění