Petr Borkovec, Tomáš Gabriel (ed.)

Nejlepší české básně 2015

Nejlepší české básně 2015
Host, 2015, 112 str.
Jazyk: Čeština
Žánr: Poezie
Kontakty
E: borkovecpetr@gmail.com

Tradiční ročenka, milovaný i nenáviděný výběr z české poezie. Výběr „nejlepších“ básní nemá sugerovat iluzi objektivity, ale je výsledkem setkání dvou editorů, dvou subjektivních pohledů na poezii daného roku i na poezii jako takovou. Svazek představuje přibližně čtyři desítky básní, jež byly uveřejněny v uplynulém roce jako básnické novinky česky píšících autorů; pozornost je věnovaná publikování knižnímu, časopiseckému, ale i na internetu. V roce 2015 se editorského žezla ujali básník a editor Petr Borkovec a básník a publicista Tomáš Gabriel.

Jazyk: Čeština
Místo: Brno
Nakladatelství: Host
Rok: 2015
Počet stran: 112
Žánr: Poezie