Vít Slíva (ed.), Jakub Chrobák (ed.)

Nejlepší české básně 2016

Nejlepší české básně 2016
Host, 2016, 120 str.
Jazyk: Čeština
Žánr: Antologie, Poezie
ISBN: 9788074917950

Milovaný i nenáviděný výběr z české poezie, letos po osmé. Výběr „nejlepších“ básní nemá sugerovat iluzi objektivity, ale je výsledkem setkání dvou editorů, dvou subjektivních pohledů na poezii daného roku i na poezii jako takovou. Svazek opět představí přibližně čtyři desítky básní, jež byly uveřejněny v uplynulém roce jako básnické novinky česky píšících autorů; pozornost je věnovaná publikování knižnímu, časopiseckému, ale i na internetu. S nápadem vydávat tyto výbory přišel v roce 1988 americký básník a kritik David Lehman. Podobné ročenky dnes vycházejí v řadě zemí světa. V českém prostředí se na editorství podílely ty nejvýznamnější osobnosti české poezie, mj. Karel Šiktanc, Miloslav Topinka, Petr Král, Ivan Wernisch či Petr Hruška.

V roce 2016 se editorského žezla ujali básník Vít Slíva a kritik, pedagog a básník Jakub Chrobák.

Jazyk: Čeština
Místo: Brno
Nakladatelství: Host
Rok: 2016
Počet stran: 120
Žánr: Antologie, Poezie