Petr Hruška, Karel Šiktanc

Někde tady. Český básník Karel Šiktanc

Někde tady. Český básník Karel Šiktanc
Host, 2010, 408 str.
Jazyk: Čeština
Kontakty
E: lijavec@volny.cz

Petr Hruška je nejen výraznou osobností básnickou, ale také respektovaným literárním historikem a interpretem. Jeho mnohaletý zájem o dílo Karla Šiktance vyústil v monografii, která je důležitá hned v několika ohledech. Hruška sleduje vývoj Šiktancova básnického díla od rozpačitých počátků (Tobě, živote) až po vrcholy (Český orloj) a nedávno vydané sbírky (Vážná známost). Dokáže nejen mimořádně citlivě interpretovat básníkovy texty, ale také je zasazovat do kontextu doby a vnímat v souvislostech literárně-společenských.

Jak sám autor říká: „Na příběhu díla Karla Šiktance je nějak zvlášť dobře patrné celé to poválečné půlstoletí i s přesahem do nového milénia. S hluchým nadšením padesátých let, úzkostným napřimováním se v letech šedesátých, vzdorováním nicotě normalizačních nečasů, nadějí i trnutím let devadesátých i dryáčnickým povykem současnosti. A jistě máme před sebou – bez nadsázky řečeno – silný příběh lidský, s těžkými omyly, neutuchající vůlí k činu, zoufalstvím z bezmoci, statečným trváním na lidské důstojnosti, s nadějí pašovanou skrze všechen běs.“

Součástí monografie je i podrobně rozebíraný kontext literárních časopisů (KvětenOrientace), které měly na básníka podstatný vliv. A jakkoliv je Hruškova monografie především literárněhistorickou a interpretační prací, v řadě pozorování a nenásilných syntézách vyjevuje i cosi podstatného o poezii vůbec.

 

(Nakladatelství Host)

 

 

Ukázka na iLiteratuře (2. 3. 2011)

 

Recenze

Recenze na straně připravené Ivanme Matějkou a Taťánou Januškovou (Literární noviny, 42/2010)

Recenze Mileny M. Marešové v Kavárně on-line (26. 11. 2010)

Recenze Jonáše Hájka (Souvislosti, 4/2010)

Recenze Pavla Šidáka (A2, 4/2011), přetištěno na iLiteratuře (6. 3. 2011)

Recenze Anny Vondřichové na iLiteratuře (1. 3. 2011)

Recenze Vojtěcha Probsta (Literární noviny, 10/2011)

Jazyk: Čeština
Místo: Brno
Nakladatelství: Host
Rok: 2010
Počet stran: 408