Martin C. Putna

Obrazy z kulturních dějin americké religiozity

Obrazy z kulturních dějin americké religiozity
Vyšehrad, 2010, 336 str.
Jazyk: Čeština
Autorská práva v zahraničí
Dilia
W: http://www.dilia.cz
Kontakty
W: http://www.mcputna.cz/
E: mcputna@volny.cz

Podoby náboženství v americké společnosti mohou fascinovat svou mnohostí až nepřehledností. Autor, dlouhodobě se zabývající vztahem kultury a náboženství, nabízí přehledný klíč: probírá hlavní americké církve a duchovní proudy, jak se postupně objevovaly v amerických dějinách a jak se promítaly do společenského života i do umělecké tvorby, zvláště do literatury a filmu. Jednotlivé „obrazy“ tak poskytují charakteristiku puritánů, kvakerů, evangelikálů či mormonů, mapují vývoj katolicismu, judaismu či buddhismu na americké půdě, zkoumají formy religiozity amerických černochů či podoby novopohanství, ale všímají si rovněž náboženského rozměru zednářství, transcendentalismu či tvorby beatnické generace. Publikace je doplněna bohatým fotografickým materiálem, který autor získal během ročního pobytu v USA.

 

(Kosmas)

 

Ukázka na iliteratuře.cz

Recenze Jana Lukavce z Literárních novin

Rozhovor autora o knize s Ivanou Myškovou na ČRo3-Vltava (6. 8. 2010)

Jazyk: Čeština
Místo: Praha
Nakladatelství: Vyšehrad
Rok: 2010
Počet stran: 336
Autorská práva v zahraničí
Dilia