Renáta Fučíková, František Kalenda

Pes, kocour a sirotek

Pes, kocour a sirotek
Meander, Vyšehrad, 2016, 168 str.
Jazyk: Čeština
Žánr: Literatura pro děti a mládež
ISBN: 9788074296239
Kontakty
W: http://www.renatafucikova.cz/
E: renata.fucikova@volny.cz

Když k bráně komendy řádu johanitů v Mailbergu u jihomoravské hranice doputuje dvojice podezřelých cizinců, znamená to pro Martina jediné: vzít nohy na ramena. Osiřelý dvanáctiletý čeledín od koní netuší, proč mu ti hrdlořezové usilují o život. Ví pouze tolik, že musí na radu otce Gastona prchat daleko na Východ a v srdci tehdejšího křesťanského světa Konstantinopoli vyhledat strýce, který jediný zbyl z jejich rodu. Strastiplná výprava, na níž se k chlapci a jeho věrnému psovi přidají dcera loupeživého vladyky, její kocour a značně pochybný rytíř Samuel, je jako každý dobový příběh iluminována krvelačnými úklady, černou magií a také humorem odrážejícím skutečnost, že Martin rozumí řeči zvířat. Dobrodružný román mladého autora poutavě ilustruje stanovisko historiků mentalit, že „temný“ středověk nebyl zdaleka černobílý, a zjednal si za tím účelem pozoruhodného vypravěče. Na cestě přes Olomouc, Prešpurk a po řece Dunaji až k tehdejšímu pupku světa u Bosporu čtenáři od 10 let poznají, jak se lidé v polovině dvanáctého století živili či škorpili, z čeho se těšili a jak hřešili, čeho se báli, proč se káli a jaké je ovládaly předsudky.

Z recenzí

„V knize Pes, kocour a sirotek se spojili dva nadaní lidé, aby napínavým příběhem s chlapcem čtenářova věku v hlavní roli oživili dobu středověku, kterou děti znají pomalu jen z učebnic. Navíc ani dospělý jistě nebude zklamán, když ho dítě přizve ke čtení.“

— Martina Siwek Macáková, iLiteratura

Jazyk: Čeština
Místo: Praha
Nakladatelství: Meander, Vyšehrad
Rok: 2016
Počet stran: 168
Žánr: Literatura pro děti a mládež