Vladimír Körner

Rozhovory 1964–2009

Rozhovory 1964–2009
Dauphin, 2013
Jazyk: Čeština
Žánr: Rozhovor

Sebrané rozhovory s Vladimírem Körnerem z let 1964–2009 jsou mimořádnou ukázkou autorovy trvalosti v názorech a postojích. I když se v nich repetitivně opakují některá témata z Körnerova života, chápeme je jako podstatnou kapitolu pro poznání spisovatelova světa i jeho originálního myšlení. Svazek zahrnuje většinu publikovaných rozhovorů s Vladimírem Körnerem z denního tisku, filmových i literárních časopisů. Přestože je zde z dnešního pohledu citelná mezera ze 70. let 20. století, kdy Körner nebyl vzhledem k tehdejší situaci příliš zpovídaným autorem, můžeme si díky sebraným rozhovorům udělat vcelku přesný obraz o životě a díle tohoto výrazného prozaika druhé poloviny 20. století. A můžeme je brát též jako předstupeň k jeho Vzpomínkám

Spisy Vladimíra Körnera, svazek 11

 

(Nakladatelství Dauphin)

Jazyk: Čeština
Místo: Praha
Nakladatelství: Dauphin
Rok: 2013
Žánr: Rozhovor