Jáchym Topol

Sestra

Sestra
Atlantis, 1996
Jazyk: Čeština
Žánr: Beletrie
Ocenění
 1995 Cena Egona Hostovského
Autorská práva v zahraničí
Pluh
W: http://www.pluh.org
E: info@pluh.org
Kontakty
E: jatop@volny.cz

Prvotina Jáchyma Topola patří k nejpřekládanějším polistopadovým českým románům. Jde o osobitou výpověď o životě v bývalém Československu na konci 80. a počátku 90. let 20. století. Mnohovrstevné vyprávění začíná útěky Němců přes Československo na západ, pokračuje listopadovou revolucí, dotýká se rasismu, kriminality, narkomanie a dalších společenských jevů, které přinesla překotná doba a které zasáhly především mládež. Vyprávění nemá souvislou linii, často jde o kupení dojmů a působivých obrazů se spoustu literárních citací.

Vybrané vydané překlady (3)

Die Schwester Němčina

City Sister Silver Angličtina

Siostra Polština

Jazyk: Čeština
Místo: Brno
Nakladatelství: Atlantis
Rok: 1996
Žánr: Beletrie
Ocenění
 1995 Cena Egona Hostovského
Autorská práva v zahraničí
Pluh