Martin Hilský

Shakespearova Anglie. Portrét doby

Shakespearova Anglie. Portrét doby
Shakespearova Anglie. Portrét doby
Academia, 2020, 768 str.
Jazyk: Čeština
Žánr: Monografie
ISBN: 9788020031686
Ocenění
 2021 Magnesia Litera – Kniha roku
Goodreads hodnocení
90.4% (Hodnotilo 23 uživatelů)

Tato kniha je pokusem o celostní pohled na Shakespearovu dobu. Je rozdělena do čtyř částí – Lidé a společnost, Každodenní život, Imaginace, mentalita, řeč a portrétní galerie Kdo byl kdo. Martin Hilský téměř třicet let pracoval nejen s texty Shakespearových her a básní, ale také s kontexty jeho doby. Souběžně s překlady postupně vznikala i kniha Shakespeare a jeviště svět (Academia 2010, 2015, 2019), která se pokouší nazírat chronologicky řazené Shakespearovy hry a básně v nejširších kontextech anglické a evropské renesance. Shakespearova Anglie na Jeviště svět v mnohém navazuje, ale postupuje zcela opačným způsobem, neboť jejím hlavním tématem není Shakespearovo dílo, ale Shakespearova doba. Jednotlivé části knihy se samozřejmě vzájemně prostupují a z knihy jako celku je zřejmé, že jejím hlavním tématem jsou lidé Shakespearovy doby a proměny jejich mentality.

 

O autorovi:

Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., dr. h. c., MBE, (1943), překladatel celého díla Williama Shakespeara, působí jako profesor anglické literatury na Filozofické fakultě UK v Praze. Za svou překladatelskou práci a za šíření znalostí o anglické literatuře a kultuře u nás obdržel řadu prestižních tuzemských i zahraničních cen a vyznamenání.

Jazyk: Čeština
Název: Shakespearova Anglie. Portrét doby
Místo: Praha
Nakladatelství: Academia
Rok: 2020
Počet stran: 768
Žánr: Monografie
Ocenění
 2021 Magnesia Litera – Kniha roku