Svatava Antošová

Skoby/Punkt Memory

Skoby/Punkt Memory
Milan Hodek, 2012, 151 str.
Jazyk: Čeština
Žánr: Próza
Kontakty
E: svatava2002@yahoo.com

Svatava Antošová stvořila v próze Skoby/Punkt Memory, ilustrované Viktorií Rybákovou, nevšedně koncipovaný formální útvar: freestylovým jazykem, se zvláštním důrazem na jeho nevyčerpatelnou rytmickou tvárlivost, vyjevuje v řadě „emočních obrazů“ ontogenezi jedné mladé duše stižené rodinnou tragédií, dívky vytvářející si postupně a podle autorčina záměru bezesporu také cílevědomě svůj „náhradní svět“ se vším všudy. Pochopitelně za hojného spoluúčastenství celé galerie podobných souputníků a v neposlední řadě i s pomocí stimulátorů navozujících „mystické stavy“, které jí ovšem pomáhají k snadnějšímu vstupu nejen do spřízněných komunit, ale i do jejich košatě rozrostlého materiálního i mediálního zásvětí. Jde o jakousi nově formulovanou teorii neodekadence, jež hledá odpověď na otázku, co nastane, až se člověk zbaví posledních tabu. Zda byla jeho pouť životem přínosně platná, nebo jen planě povrchní, na což si musí odpovědět především sám sobě či posléze i těm, které po cestě ztratil a k nimž mimoděčně po celý život znovu cílí. Jde tedy o jakousi břitce polemickou vizi putování v tomto slzavém údolí, jak ji ostatně nabízí také křesťanská věrouka, zde ovšem v totálně obnažené existenciální poloze stále se poměřujících pozic dvou příznačně pojmenovaných lidských semenišť – Hulibrkowa a Zmrdákova. Není tedy pochyb, že ve Skobách jde o alegorii: dívka Dolfi je modelový typ intelektuálně skvěle vybavené  beziluzívní vnímatelky světa se všemi jeho tendencemi k vlastnímu sebezničení. Koneckonců i její hazardní rozhraní mezi stavy „obyčejného“ a uměle „zostřeného“ vnímání vypovídá cosi o latentních možnostech katastrofické autodestrukce přítomných v každém solitérním lidském osudu.

Mirek Kovářík

Recenze

Recenze v rámci rubriky U knihovny s Petrem Bílkem (Literární noviny, 45/2012)

Recenze Víta Kremličky Sprejovaná knížka (Tvar, 21/2012)

Recenze Mileny M. Marešové Hej, blogeři! (Host, 1/2013)

Jazyk: Čeština
Místo: Hradec Králové
Nakladatelství: Milan Hodek
Rok: 2012
Počet stran: 151
Žánr: Próza