Martin Nodl

Středověk v nás

Překl. Baron Elżbieta
Średniowiecze w nas
Średniowiecze w nas
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019, 302 str.
Jazyk: Polština
Žánr: Esej, Monografie
ISBN: 9788378658481

Autor se v této esejisticky pojaté práci zamýšlí nad jen zdánlivou moderností současného světa. Na příkladech středověkého a současného vnímání času, prostoru, prožívání dětství a stáří, eschatologie, vztahu k penězům, k uzavírání manželství, k migracím na větší vzdálenosti i uvnitř města ukazuje, jak mnoho mají lidé současnosti společného s lidmi středověku, jak se v mnoha ohledech jen zdánlivě změnily každodenní mody lidského chování a myšlení.
Mimo to si detailně všímá stále rostoucí dohlížitelské role státu, jenž člověka současnosti v mnoha ohledech zbavuje dřívější svobody, stejně jako ho ve svobodném uvažování omezují společenské stereotypy a předsudky.

Jazyk: Polština
Název: Średniowiecze w nas
Nakladatelství: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok: 2019
Počet stran: 302
Žánr: Esej, Monografie