Jan Novák

Striptease Chicago

Striptease Chicago
Jan Novák
68 Publishers, 1983, 160 str.
Jazyk: Čeština
Kontakty
E: janknovak@gmail.com
Jazyk: Čeština
Místo: Toronto
Nakladatelství: 68 Publishers
Rok: 1983
Počet stran: 160