Pavla Horáková

Teorie podivnosti

Překl. Patricia Gonzalo de Jesús
Teoría de la extrañeza
Teoría de la extrañeza
Reino de Cordelia, 2020
Jazyk: Španělština
Žánr: Beletrie
Granty

Vypravěčka Ada Sabová, mladá vědkyně z „Ústavu mezioborových studií člověka“, je v mnohém typickou (nikoli však stereotypní) moderní intelektuálkou, která se pokouší vybalancovat osobní život a kariéru. V obojím už má za sebou leccos, a tak není prosta jistého cynismu, či spíše poučeného, sarkastického vnímání světa, lidí kolem sebe i sebe samé. Na pozadí pátrání po zmizelém synovi své kolegyně zaznamenává kolem sebe zdánlivé nahodilosti, za nimiž však tuší zákonitost a provázanost. Pro všechny tyto jevy hledá zastřešující definici, svou „teorii podivnosti“, a zjišťuje, že nekonečnou spletitost světa pouhým rozumem neuchopí. A zatímco společnost kolem ní čím dál více lpí na vyprázdněných pravidlech, Ada její struktury jednu po druhé opouští a vydává se vstříc svobodě.

Informace o českém vydání

Teorie podivnosti

Další vybrané překlady (1)

La teoria della stranezza Italština

Jazyk: Španělština
Název: Teoría de la extrañeza
Nakladatelství: Reino de Cordelia
Rok: 2020
Žánr: Beletrie
Granty