Michal Ajvaz

Zlatý věk

Překl. Andrew Oakland
The Golden Age
The Golden Age
Dalkey Archive Press, 2010, 336 str.
Jazyk: Angličtina
Žánr: Próza
Autorská práva v zahraničí
Dana Blatná Literární agentura
W: http://www.dbagency.cz
E: blatna@dbagency.cz
Kontakty
E: michalajvaz@seznam.cz
Granty

Ve Zlatém věku se odhaluje Ajvazův skrytý „druhý svět“ tak dalece, že se stává prakticky „prvním“. Samozřejmě zůstává ten „druhý“, od naší zdánlivé racionální reality tak odlišný svět nadále autorovým základním motivem, zde avšak opustil příšeří záhadných pražských zákoutí či fabulačně fantastickou atmosféru pražských hospod a stal se zcela svébytným, na naší realitě nezávislým prostorem kdesi na naší reálné planetě – Posledním ostrovem, na němž vzdor naší evropské či evropsko-americké racionální a pragmatické civilizaci vyvinula a udržela civilizace naprosto svobodná, stavěná na principech chaosu a destrukce všech aspektů námi vytyčené totality jazyka a logiky.

Informace o českém vydání

Zlatý věk

Další vybrané překlady (2)

L'autre île Francouzština

Altın Çağ Turečtina

Jazyk: Angličtina
Název: The Golden Age
Místo: Champaign, IL, USA
Nakladatelství: Dalkey Archive Press
Rok: 2010
Počet stran: 336
Žánr: Próza
Autorská práva v zahraničí
Dana Blatná Literární agentura
Granty