Patrik Ouředník

Příhodná chvíle, 1855

Překl. Alex Zucker
The Opportune Moment, 1855
The Opportune Moment, 1855
Dalkey Archive Press, 2011, 120 str.
Jazyk: Angličtina
Žánr: Próza
Autorská práva v zahraničí
Pluh
W: http://www.pluh.org
E: info@pluh.org
Kontakty
W: http://nllg.free.fr/
E: po.nlg@laposte.net

Kniha Patrika Ouředníka – autora prózy Europeana, přeložené za pět let do jednadvaceti jazyků – reflektuje jeden z výrazných fenoménů 19. století: zakládání „svobodných osad“ v Severní a Jižní Americe Evropany, toužícími po jiném společenském kontextu. Stovky utopických pokusů měly jeden společný rys: odmítnutí jak politické revoluce hlásané komunisty, tak sociálního reformismu, o který usilovali socialisté. Kniha uvádí na scénu dva vypravěče a obsahuje tři části. První část knihy tvoří zpověď italského anarchisty, který se před lety pokusil o založení svobodné komunity v Brazílii. Rychle vyjde najevo, že jeho velkolepý projekt ztroskotal, ale není jasné proč. Ve druhé části přebírá slovo jeden z osadníků, který popisuje vleklé spory, malicherné půtky, boj o moc, nekonečná hlasování, problematické uvedení do praxe dobrovolné práce, „volné lásky“ atp. Závěrečná část nabízí čtyři možná vyústění příběhu – která, což nás od Ouředníka nepřekvapí, žádnými vyústěními vlastně nejsou. Podobně jako ve svých předchozích knihách, i zde autor žongluje se stereotypy a konvencemi, jejichž jsme více či méně jasnozřivými zajatci. Ale vzdor svému pesimistickému ladění je Ouředníkova kniha nepřímo i holdem těm, kteří bezděčně a plni dobré vůle jako první formulovali žádost: „Zastavte svět, chci si vystoupit“.

Anglické vydání na stránkách univerzitního nakladatelství Dalkey Archive

Recenze M. A. Orthofera v The Complete Review (6. 4. 2011)

Informace o českém vydání

Příhodná chvíle, 1855

Další vybrané překlady (6)

Instant propice, 1855 Francouzština

Die Gunst der Stunde, 1855 Němčina

Instante propicio, 1855 Španělština

Dogodna chwila, 1855 Polština

Istante propizio, 1855 Italština

Het geschikte moment 1855 Nizozemština

Jazyk: Angličtina
Název: The Opportune Moment, 1855
Místo: Champaign, IL, USA
Nakladatelství: Dalkey Archive Press
Rok: 2011
Počet stran: 120
Žánr: Próza
Autorská práva v zahraničí
Pluh