Bohuslav Reynek

The Well at Morning

Překl. Justin Quinn
The Well at Morning
Karolinum Press, 2017, 90 str.
Jazyk: Angličtina
Žánr: Poezie
ISBN: 9788024634258
Granty
Goodreads hodnocení
100%

První výbor z básní Bohuslava Reynka v angličtině.

Vůbec první anglický překlad básní Bohuslava Reynka s titulem The Well at Morning: Selected poems (1925–1971) z pera renomovaného překladatele Justina Quinna je výborem z Reynkovy celoživotní tvorby, ilustrovaný souborem 25 básníkových barevných grafických listů. Kniha je doplněna třemi eseji předních odborníků na Reynkův život a dílo a poprvé představuje tohoto všestranného českého umělce světu. Překlad se také pokouší předložit čtenářům „obraz české poezie v zahraničí a ukazuje Bohuslava Reynka jako evropského básníka v kontextu literatury a umění“ (z edičního plánu nakl. Karolinum). Překlady doprovází literárněkritická studie M. C. Putny, translatologický esej J. Quinna a komentář autorova celoživotního kurátora J. Šerých.

Výtvarník, básník a překladatel Bohuslav Reynek strávil většinu svého života na venkově na Vysočině. Jeho dílo je úzce spojeno s autorovou křesťanskou spiritualitou a metafyzikou, obrácenou často k osobě sv. Františka z Assisi. Výbor zachycuje příznačné rysy Reynkovy poetiky: duchovní, zejm. biblické motivy, hlubokou prostotu a pokoru, koncentrovanost a baladičnost. Tyto rysy se odrážejí i v Reynkově výtvarném díle vrcholného tvůrčího období, totiž v grafických listech, jichž vytvořil přes 600 (zejm. suché jehly a lepty).

Bohuslav Reynek patří k nejobdivovanějším českým křesťanským básníkům. Žil střídavě ve Francii a na statku v Petrkově. Jeho jméno a dílo je spojeno se staroříšskou edicí Dobré dílo Josefa Floriana, s nímž dlouhodobě spolupracoval. Sám vydával bibliofilskou edici Sešity poezie. Významné jsou také jeho práce překladatelské, z němčiny a francouzštiny (Bloy, Bernanos, Verlaine, Trakl ad.). Po složitém osudu básníkovy rodiny zejména v 50. letech, směl směl Bohuslav Reynek poprvé vystavovat až r. 1964. Reynkovy básnické knihy dlouho vycházely pouze bibliofilsky či časopisecky (souborné dílo až r. 1969). Sazba jeho poslední, zásadní básnické sbírky Odlet vlaštovek byla však o několik let poté rozmetána a vyšla v exilu v Mnichově až r. 1978. Jeho básnické i výtvarné dílo bylo doceněno až desítky let po autorově smrti.

Ukázka

Springtide

A chaffinch in a tree
of cherry sings merrily
spring’s introit.

Its blazing bobble dwells
in leaves, alive, and swells
in scarlet.

The flowers are flares of white.
The chaffinch has gone quiet
and turned sky-gazer.

My eyes close on the day:
an orb revolves in grey
and red and azure.

Jazyk: Angličtina
Místo: Prague
Nakladatelství: Karolinum Press
Rok: 2017
Počet stran: 90
Žánr: Poezie
Granty