August Vojtěch Nevšímal

Tollenstein

Překl. Wynfried Schecke zu Gülitz
Tollenstein
Tollenstein
Kētos, 2020, 64 str.
Jazyk: Čeština, Němčina
Žánr: Beletrie
ISBN: 9783903124110

Josef Váchal píše v „Krvavém románu“, že ještě lepší jsou Nevšímalovy „Tajnosti hradu Tollenšteina“. – Slyšte! Slyšte! — A skutečně jsou dobrodružství, jež prožívají statečný rytíř Achmed della Černý Kostelec, vůdce loupežníků Barbono Sombarro, zamilovaný voják Orso Tuberculoso a krásná Camelie téměř nepřekonatelná. Tento velezajímavý román, který takořka předjímá moderní multižánrovou prózu, byl zveřejněn v časopise „Paleček“ 1876.

Více informací v němčině o tomto novém, česko-německém vydání, naleznete zde.

Jazyk: Čeština, Němčina
Název: Tollenstein
Nakladatelství: Kētos
Rok: 2020
Počet stran: 64
Žánr: Beletrie