Patrik Ouředník

Pojednání o případném pití vína

Překl. Marianne Canavaggio
Traité de bon usage de vin
Traité de bon usage de vin
Allia, 2009, 48 str.
Jazyk: Francouzština
Autorská práva v zahraničí
Pluh
W: http://www.pluh.org
E: info@pluh.org
Kontakty
W: http://nllg.free.fr/
E: po.nlg@laposte.net

O novém vydání Rabelaisova Pojednání o případném pití vína… ve francouzštině, které je zpětným překladem českého překladu ze 17. století, informoval Host 4/2010: „Kniha je laureátem dvojí gurmánské ceny, to jest „nejlepší knihou o víně“ ve Francii a semifinalistou téže ceny na mezinárodní scéně za účasti 126 zemí. Za novodobé vydání překladu Martina Krause z Krausnethalu z roku 1622 vděčíme Patriku Ouředníkovi, který text znovuobjevil v archivech knihovny Národního muzea, a nakladatelství Volvox Globator, které jej před patnácti lety reeditovalo. Právě z tohoto vydání vyšlo francouzské nakladatelství Allia, jež knihu vydalo; po francouzském vydání následovalo italské a španělské, chystá se rovněž maďarské a holandské. Francouzské vydání je předesláno předmlouvou Olgy Špilarové.“ Tu přetiskuje dubnový Host na s. 6-7, najdete ji rovněž na internetových stránkách nakladatelství Volvox Globator.

Představení knihy ve francouzštině

Koupit na Livre

Informace o českém vydání

Pojednání o případném pití vína

Další vybrané překlady (2)

Trattato sul buon uso del vino Italština

Tratado del buen uso del vino Španělština

Jazyk: Francouzština
Název: Traité de bon usage de vin
Místo: France
Nakladatelství: Allia
Rok: 2009
Počet stran: 48
Autorská práva v zahraničí
Pluh