Patrik Ouředník

Pojednání o případném pití vína

Překl. Alessandro Catalano
Trattato sul buon uso del vino
Trattato sul buon uso del vino
Duepunti, 2009
Jazyk: Italština
Žánr: Esej
Autorská práva v zahraničí
Pluh
W: http://www.pluh.org
E: info@pluh.org
Kontakty
W: http://nllg.free.fr/
E: po.nlg@laposte.net

„…Avšak vězte, že s jinými věcmi vínu nelze obcovati a že jest báti se nejhoršího, pakli je s ním smícháme. První takovou věcí jest voda, kteráž, jak bude dále ukázáno, bývá i životu nebezpečna. Jsouť však huncfutové, kteříž lijí vody již na matoliny, a řkou: víno z matolin. Šlaka! Tím potvorným konáním způsobují chrast, tipec, puchejře a běhavku….

…A víno dodá vám po celý den pevnou a rozhodnou stolici, kterouž moudrý Epistemon nazývá papežskou, neboť jest již z podstaty neomylná. Naopak, kdož pije po ránu vodu či jiné takové věci, bude nejistý a trasořitný až do pozdních hodin večerních; a ulehne zpocený a bude mít zlé sny. A naopak ten, kdo pije víno, bude mít svědomí čisté a pokojnou mysl až do svítání; a tak den ze dne a zas.

…A víno dodá vám zdravou a růžovou moč, jemnou jako jelení paroh. A ti, kdož pijí vodu, budou ji míti zkalenou a sirnou. A víno dodá vám mohutný a lepý pyj, a mrskati jím budete po libosti; a s povděkem na něj hleděti. Avšak ti, kdož pijí vodu, budou jej mít plný bublin a škytání.

…Ze všeho nejvíc chraňte se vody: jest ze všech tekutin nejhorší. Mnozí básníci a lancnechtové od vody nešťastně zahynuli. Voda převelmi škodí smradem a nakažením morovým; jakž Aristoteles píše ve vypsání živočichů, veliké množství kobylek se napilo vody a shnilo a tím zlým smradem zabilo osmdesát tisícův lidí v Azí. A kongregátoři Svaté stolice dobře vědí, což činí, když nalévají trychtýřem do útrob kacířů vody: neboť člověk, kterýž pije vodu, vždy něco tají a co nestydatého v sobě přechovává.“…

Italsky

Informace o českém vydání

Pojednání o případném pití vína

Další vybrané překlady (2)

Tratado del buen uso del vino Španělština

Traité de bon usage de vin Francouzština

Jazyk: Italština
Název: Trattato sul buon uso del vino
Místo: Palermo, Italy
Nakladatelství: Duepunti
Rok: 2009
Žánr: Esej
Autorská práva v zahraničí
Pluh