Pavel Kořínek, Martin Foret, Michal Jareš

V panelech a bublinách; kapitoly z teorie komiksu

V panelech a bublinách; kapitoly z teorie komiksu
Akropolis, 2016, 456 str.
Jazyk: Čeština
Žánr: Literární věda, Ostatní
ISBN: 9788074701139
Ocenění
 2016 Muriel – Přínos českému komiksu
Goodreads hodnocení
86.6%

Domácímu zájemci o teorii komiksu se v českém jazyce dosud nabízelo jen nemnoho příležitostí k seznámení se s aktuálními otázkami i přetrvávajícími koncepty „myšlení o komiksu“. Kniha V panelech a bublinách si klade za cíl přehledně pojednat a k dalšímu použití nabídnout rozličné koncepty i přístupy, jimiž lze komiksové texty (ať už konkrétní osamocené, nebo v nejrůzněji definovaných souborech) novými způsoby číst a interpretovat, zkoumat i analyzovat. Pozornost je věnována například vztahům komiksu k různým charakterizačně-stratifikačním systémům v kultuře (komiks jako médium, žánr, umění), tematizována je ale i komiksová vícekódovost (obraz v komiksu, text v komiksu) či způsoby, jimiž komiks vypráví (specifické formální prostředky, narace, serialita). Samostatné kapitoly jsou pak věnovány též tématům produkčně-prezentačních aspektů (publikační tvar) a participantům (autor, produkce, čtenář) komiksového kulturního pole. Závěrečná kapitola v základních souřadnicích zachycuje historii odborného zkoumání komiksu od jeho nesmělých počátků až k dnešnímu celosvětovému rozmachu tzv. comics studies. Svazek sestávající z dvanácti kapitol doplněných drobnějšími exkurzy nechce být kompilační „summou zjištěného“ ani netouží nabídnout původní a komplexní teorii komiksu. Pokouší se především o poučené zahájení diskuse a o vstupní úvodové popsání charakteristických rysů komiksu z nejrůznějších možných perspektiv.

Publikace doplněná o slovníček pojmů a komentované soupisy další doporučené literatury je určena všem zájemcům o teoretické popsání komiksu, odborníkům z příbuzných oblastí, studentům humanitních oborů i zainteresovaným laikům.

Z recenzí

„S publikací V panelech a bublinách konečně přichází pomyslný základní kámen domácích „comics studies“. Kdo chce nastudovat terminologii a vstoupit do širšího kontextu přemýšlení o komiksu, má jedinečnou možnost.“

— Karel Veselý, Respekt

Jazyk: Čeština
Místo: Praha
Nakladatelství: Akropolis
Rok: 2016
Počet stran: 456
Žánr: Literární věda, Ostatní
Ocenění
 2016 Muriel – Přínos českému komiksu