Michal Přibáň

Všechno je jenom dvakrát

Všechno je jenom dvakrát
Host, 2016, 472 str.
Jazyk: Čeština
Žánr: Beletrie
ISBN: 9788074911417
Autorská práva v zahraničí
Dana Blatná Literární agentura
W: http://www.dbagency.cz
E: blatna@dbagency.cz

Hlavní rovinu vyprávění tvoří melancholický příběh novináře Pavla Klimeše, který se na prahu středního věku rozvádí, ztrácí rodiče a ocitá se v situaci, která ho nutí hledat nové životní cesty i cíle. V tísnivé bilancující atmosféře se uchyluje ke vzpomínkám na partu kamarádů, s nimiž v dětství trávil každé léto na horské chatě v Krkonoších. Ve vzpomínkách se stále častěji objevuje postava otcova kolegy Milana Knota, který pro vypravěče kdysi představoval dětský vzor. V polovině sedmdesátých let však svým přátelům nepřímo přiznal, že podepsal spolupráci s StB, na čas se před nimi uzavřel a na společnou dovolenou přestal jezdit. O tom, co konkrétně Knotova spolupráce s StB způsobila dalším návštěvníkům krkonošské chaty, získává Pavel Klimeš po listopadu 1989 přesvědčivé indicie a v novinách někdejšího rodinného přítele veřejně odsoudí jako agenta StB. S odstupem dvaceti let se však v celém příběhu objevují pochybnosti a nesrovnalosti.

Z recenzí

„Konec románu Všechno je jenom dvakrát ukazuje, nakolik dovedně větší část knihy skrývala překvapení a jak je celý příběh propracován. Nutí tak čtenáře k opětovnému přečtení některých pasáží a potvrzení či vyvrácení si svých předchozích dojmů. To ji činí výjimečnou nejen mezi dnes většinou spíše ledabyle vystavěnými prózami.“

— Jakub Kára, Host 16/10

Jazyk: Čeština
Místo: Brno
Nakladatelství: Host
Rok: 2016
Počet stran: 472
Žánr: Beletrie