Pavel Kolmačka

Wittgenstein bije žáka

Wittgenstein bije žáka
Triáda, 2014, 120 str.
Jazyk: Čeština
Žánr: Poezie
ISBN: 9788074740992
Kontakty
E: kolmacka@sendme.cz
Goodreads hodnocení
82.2%

Volný verš se místy střídá s vázaným, vyskytují se i básně v próze. Nejkratší útvary mají jeden až dva verše, ale většina se skládá z několika tematicky propojených částí (cykly v rozsahu několika stran). Zhruba polovina básní je nazvána podle ročních období: Zima, Jaro, Léto, Podzim.

Jsou to texty sledující život člověka, jeho činnosti a prožitky na pozadí jevů typických pro etapy přírodního cyklu. Mezi uvedené básně jsou vloženy texty, jež se týkají různých modů lidské existence a je v nich zřejmé individuálně psychologické nebo společensko-historické pozadí.

Kromě prostředků a motivů, které známe z předchozí sbírky Moře, najdeme ve sbírce Wittgenstein bije žáka např. funkční využití enumerace nebo opakování a rozvíjení dílčích konstrukcí v rámci celé knihy, ale hlavně zesílenou snahu zachycovat různé stránky existence člověka tváří v tvář nezploštělému světu – sobě samému či bližnímu, vegetaci, krajině, reklamě, vesmíru, času, Bohu.

 

(Triáda)

 

Recenze

Recenze Olgy Stehlíkové Do studny hrouží se vesmír úd (Tvar, 15/2014)

Recenze F. X. Haldy Vesmírem rozléhá se lomození konví (Tvar, 15/2014)

Recenze Wandy Heinrichové Toto je… (Host, 8/2014)

Recenze Jiřího Zizlera Poezie ve zmučené krajině (A2, 9/2015)

 

Jazyk: Čeština
Místo: Praha
Nakladatelství: Triáda
Rok: 2014
Počet stran: 120
Žánr: Poezie