Pavel Šrut

Červotočivý čas

Překl. Deborah Helen Garfinkle
Worm-Eaten Time
Worm-Eaten Time
Phoneme Media, 2016, 165 str.
Jazyk: Angličtina
Žánr: Poezie
ISBN: 9781939419613
Goodreads hodnocení
83.4%

Anglické vydání v oceňovaném překladu Deborah Garfinkle. Sbírku Červotočivé světlo napsal Pavel Šrut už před téměř pěti dekádami. Reflektuje zde tolik významnou a zlomovou dobu roku 1968, kterou intenzivně prožíval a prostřednictvím psaní se s ní vypořádal.

Poetické texty jsou současně svědectvím o době, která byla tolerantní vůči novému, modernímu, neprobádanému, kdy se obecně bořily nastavené společenské konvence, ale rázem, s vpádem sovětských vojsk na naše území, nastal zlom a relativně otevřenou společnost sevřela temná totalita. I když se ještě v roce 1969 dalo stěží předpokládat, jak se poměry v zemi zásadně promění, a hlavně, jak dlouho útlak potrvá, z básníkových textu už lze vyčíst jistou beznaděj.

V případě předkládané knihy však nejde pouze o překlad sbírky Červotočivé světlo, nýbrž o větší kompilaci; v knížce je celá řada básniček z Brožovaných básní a jiných samizdatových textů. Proto také nakladatel zvolil titul Wormeaten Time, nikoli Wormeaten Light, jak se jmenovalo dvojjazyčné vydání první sbírky v nakladatelství Pulchra.

Červotočivé světlo a další básně, obsažené v souboru, přeložila do angličtiny americká básnířka a Šrutova dlouholetá přítelkyně a spolupracovnice Deborah Garfinkle.

Více na stránkách nakladatele zde.

Informace o českém vydání

Červotočivé světlo / Worm-Eaten Light

Jazyk: Angličtina
Název: Worm-Eaten Time
Místo: Los Angeles
Nakladatelství: Phoneme Media
Rok: 2016
Počet stran: 165
Žánr: Poezie