Josef Švéda

Země zaslíbená, země zlořečená; Obrazy Ameriky v české literatuře a kultuře

Země zaslíbená, země zlořečená; Obrazy Ameriky v české literatuře a kultuře
Pistorius & Olšanská, 2016, 440 str.
Jazyk: Čeština
Žánr: Literární věda
ISBN: 9788087855409

Kniha analyzuje obrazy Spojených států amerických v české literatuře a kultuře od druhé poloviny devatenáctého století až po dnešní dobu. Metodologicky vychází z kulturních studií a kritické teorie. Navazuje na Barthesovy analýzy moderních mytologií, na koncept „jiného“ vypracovaný Edwardem Saidem a současné studie konceptualizující různé reprezentační praktiky. Kniha mapuje dis/kontinuity v literárních reprezentacích USA. Psaní o Spojených státech amerických má v české literatuře dlouhou tradici, která sahá do druhé poloviny devatenáctého století k J. V. Sládkovi a dalším autorům. Primárním zdrojem pro analýzu jsou proto literární texty, cestopisy a esejistika. Kniha mapuje proměny obrazů Ameriky v meziválečné republice, státním socialismu i v postkomunismu. A v neposlední řadě věnuje pozornost také tvorbě mýtu Divokého západu v české populární literatuře.

Jazyk: Čeština
Místo: Příbram
Nakladatelství: Pistorius & Olšanská
Rok: 2016
Počet stran: 440
Žánr: Literární věda