Anna Zonová

Za trest a za odměnu

Překl. Christa Rothmeier
Zur Strafe und zur Belohnung
Zur Strafe und zur Belohnung
Wieser Verlag, 2008, 845 str.
Jazyk: Němčina