Afera

One-woman projekt Julie Różewicz, nakladatelky, překladatelky a literární promotérky v jedné osobě. Zaměřuje se na současnou českou beletrii, zejména prózu. Od roku 2011 vydala ve vlastním překladu knihy Jana Balabána (Prázdniny/Možná že odcházíme), Emila Hakla (Pravidla směšného chování), Petry Hůlové (Umělohmotný třípokoj), Petry Soukupové (Zmizet), Petra Šabacha (Hovno hoří, Putování mořského koně, Máslem dolů) a Pavla Šruta (Lichožrouti).

Południca
Jiří Březina
Překl. Agata Wróbel
Krótka historia Ruchu
Petra Hůlová
Překl. Julia Różewicz
Człowiek pana ministra
Michal Sýkora
Překl. Martyna Lemańczyk
Havel od kuchni
Michael Žantovský
Překl. Andrzej S. Jagodziňski
Truchlin
Vojtěch Matocha
Překl. Anna Radwan-Żbikowska
Mona
Bianca Bellová
Překl. Anna Radwan-Żbikowska
Babcie
Petr Šabach
Překl. Julia Różewicz
Mapa Anny
Marek Šindelka
Překl. Anna Wanik
Siostra Śmierć
Daniel Petr
Překl. Agata Wróbel
Najlepiej dla wszystkich
Petra Soukupová
Překl. Julia Różewicz
Wypędzenie Gerty Schnirch
Kateřina Tučková
Překl. Julia Różewicz
Saturnin
Zdeněk Jirotka
Překl. Leszek Engelking
Jezioro
Bianca Bellová
Překl. Anna Radwan-Żbikowska
Pyszna środa
Iva Procházková
Překl. Julia Różewicz
Przedawnienie
Jiří Březina
Překl. Agata Wróbel
Dowód osobisty
Petr Šabach
Překl. Julia Różewicz
Macocha
Petra Hůlová
Překl. Julia Różewicz
Rok Koguta
Tereza Boučková
Překl. Olga Czernikow
Roznegliżowane
Iva Procházková
Překl. Julia Różewicz
Ja, Olga Hepnarová
Roman Cílek
Překl. Julia Różewicz
Pod śniegiem
Petra Soukupová
Překl. Julia Różewicz
Niedoparki na zawsze
Pavel Šrut
Překl. Julia Różewicz
Zostańcie z nami
Marek Šindelka
Překl. Anna Wanik
Mężczyzna na dnie
Iva Procházková
Překl. Julia Różewicz
Którędy szedł anioł
Jan Balabán
Překl. Olga Czernikow
Bercik i niuniuch
Petra Soukupová
Překl. Julia Różewicz
Godzina w niebie
Miroslav Sehnal, Břetislav Uhlář
Překl. Jan Stachowski, Krzysztof Lisowski
Pijane banany
Petr Šabach
Překl. Julia Różewicz
Boginie z Žítkovej
Kateřina Tučková
Překl. Julia Różewicz
Niedoparki powracają
Pavel Šrut
Překl. Julia Różewicz
Zasady śmiesznego zachowania
Emil Hakl
Překl. Julia Różewicz
Plastikowe M3, czyli czeska pornografia
Petra Hůlová
Překl. Julia Różewicz
Masłem do dołu
Petr Šabach
Překl. Julia Różewicz
Niedoparki
Pavel Šrut, Galina Miklínová
Překl. Julia Różewicz
Zniknąć
Petra Soukupová
Překl. Julia Różewicz
Podróże konika morskiego
Petr Šabach
Překl. Julia Różewicz
Gówno sie pali
Petr Šabach
Překl. Julia Różewicz

Název Autor Rok Překladatel
Południca Jiří Březina 2021 Agata Wróbel
Krótka historia Ruchu Petra Hůlová 2021 Julia Różewicz
Człowiek pana ministra Michal Sýkora 2021 Martyna Lemańczyk
Havel od kuchni Michael Žantovský 2020 Andrzej S. Jagodziňski
Truchlin Vojtěch Matocha 2020 Anna Radwan-Żbikowska
Mona Bianca Bellová 2020 Anna Radwan-Żbikowska
Babcie Petr Šabach 2020 Julia Różewicz
Mapa Anny Marek Šindelka 2020 Anna Wanik
Siostra Śmierć Daniel Petr 2019 Agata Wróbel
Najlepiej dla wszystkich Petra Soukupová 2019 Julia Różewicz
Wypędzenie Gerty Schnirch Kateřina Tučková 2019 Julia Różewicz
Saturnin Zdeněk Jirotka 2018 Leszek Engelking
Jezioro Bianca Bellová 2018 Anna Radwan-Żbikowska
Pyszna środa Iva Procházková 2018 Julia Różewicz
Przedawnienie Jiří Březina 2018 Agata Wróbel
Dowód osobisty Petr Šabach 2017 Julia Różewicz
Macocha Petra Hůlová 2017 Julia Różewicz
Rok Koguta Tereza Boučková 2017 Olga Czernikow
Roznegliżowane Iva Procházková 2017 Julia Różewicz
Ja, Olga Hepnarová Roman Cílek 2016 Julia Różewicz
Pod śniegiem Petra Soukupová 2016 Julia Różewicz
Niedoparki na zawsze Pavel Šrut 2016 Julia Różewicz
Zostańcie z nami Marek Šindelka 2016 Anna Wanik
Mężczyzna na dnie Iva Procházková 2016 Julia Różewicz
Którędy szedł anioł Jan Balabán 2015 Olga Czernikow
Bercik i niuniuch Petra Soukupová 2015 Julia Różewicz
Godzina w niebie Miroslav Sehnal 2015 Jan Stachowski, Krzysztof Lisowski
Pijane banany Petr Šabach 2015 Julia Różewicz
Boginie z Žítkovej Kateřina Tučková 2014 Julia Różewicz
Niedoparki powracają Pavel Šrut 2014 Julia Różewicz
Zasady śmiesznego zachowania Emil Hakl 2013 Julia Różewicz
Plastikowe M3, czyli czeska pornografia Petra Hůlová 2013 Julia Różewicz
Masłem do dołu Petr Šabach 2013 Julia Różewicz
Niedoparki Pavel Šrut 2012 Julia Różewicz
Zniknąć Petra Soukupová 2012 Julia Różewicz
Podróże konika morskiego Petr Šabach 2012 Julia Różewicz
Gówno sie pali Petr Šabach 2011 Julia Różewicz