Kētos

Nakladatelství Kétos bylo založeno bilingvním básníkem a filologem Ondřejem Cikánem v roce 2018 ve Vídni a v Praze. Je zaměřené na poetické překlady převážně z češtiny do němčiny, vydává ale i původní tvorbu. Jedním z cílů nakladatelství Kétos je vydat klasiky české poezie od Karla Hynka Máchy přes Symbolismus, Poetismus a Surrealismus po Underground, a to ve věrných, zvukomalebných německých překladech, pořízených se vší poetickou i vědeckou pečlivostí. Poezie vychází dvojjazyčně. Překlady jsou opatřeny fundovanými doslovy, které zasazují díla do souvislostí české poetické tradice.

Spät gegen Morgen
Karel Hlaváček
Překl. Ondřej Cikán
Tollenstein
August Vojtěch Nevšímal
Překl. Wynfried Schecke zu Gülitz
Jakoby - Als ob
Jiří H. Krchovský
Překl. Ondřej Cikán
Trautes Heim
Ondřej Hložek
Překl. Ondřej Cikán
Die Geschichte des Fadens
Adam Borzič
Překl. Martina Lisa
Valerie und die Woche der Wunder
Vitězslav Nezval
Překl. Ondřej Cikán
Das eiserne Hemd
Zuzana Lazarová
Překl. Ondřej Cikán
Mumie auf Reisen
Jiří H. Krchovský
Překl. Ondřej Cikán

Název Autor Rok Překladatel
Spät gegen Morgen Karel Hlaváček 2021 Ondřej Cikán
Tollenstein August Vojtěch Nevšímal 2020 Wynfried Schecke zu Gülitz
Jakoby – Als ob Jiří H. Krchovský 2020 Ondřej Cikán
Trautes Heim Ondřej Hložek 2020 Ondřej Cikán
Die Geschichte des Fadens Adam Borzič 2020 Martina Lisa
Mumie auf Reisen / Mumie na cestách: Ein Epos und weitere Gedichte / Epos a další básně Jiří H. Krchovský 2018 Ondřej Cikán
Valerie und die Woche der Wunder Vitězslav Nezval 2018 Ondřej Cikán
Das eiserne Hemd Zuzana Lazarová 2018 Ondřej Cikán
Mumie auf Reisen Jiří H. Krchovský 2018 Ondřej Cikán