Mezinárodní bienále grafického designu Brno

Tuto stránku vám přinášíme ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně. Moravská galerie v Brně je druhým největším muzeem umění v České republice a je výjimečná šíří svého záběru. Jako jediné muzeum umění v České republice se zabývá výtvarnou kulturou zcela komplexně. Pracuje jak s volným uměním, tedy malbou, kresbou, grafikou a plastikou od nejstaršího období po současnost, tak s fotografií, užitým uměním, grafickým designem a architekturou.
Historie Bienále Brno

Mezinárodní bienále grafického designu v Brně bylo založeno roku 1963 a patří k nejstarším a nejvýznamnějším akcím v oboru vizuální komunikace na světě.

Ke zrodu Bienále Brno přispěly kulturně politické poměry šedesátých let, provázené snahami československých umělců a designérů, usilujících o právo na tvůrčí svobodu, podmíněnou možností konfrontace vlastní designérské tvorby se světem. K zakladatelské generaci brněnského Bienále patří brněnský malíř a grafik Jan Rajlich starší a teoretici umění Jiří Hlušička a Karel Holešovský.

V roce 1964 uspořádala Moravská galerie v Brně První československou přehlídku plakátu a propagační grafiky, na niž od roku 1966 navázaly již mezinárodní cyklické výstavy s cílem obsáhnout široké spektrum oboru grafického designu. Původní struktura Bienále počítala se třemi výstavními disciplínami. Po roce 1968 byla pro náročnost vypuštěna problematika výstavnické tvorby. Počínaje rokem 1970 se na Bienále Brno střídala dvě základní témata: Plakát, firemní, informační a reklamní grafika a Grafický design a písmo v knihách, časopisech, novinách a digitálních médiích.

mezinarodni prehlidka IV

Brněnského bienále se během jeho historie zúčastnilo mnoho významných osobností grafického designu, ať již prezentovaly svou tvorbu jako vystavující autoři, nebo se akce zúčastnily osobně jako členové mezinárodních porot a přednášející na mezinárodních sympoziích. V Brně tak byla zastoupena taková jména grafického designu jako Saul Bass, Roman Cieślewicz, Wim Crouwel, Alan Fletcher, Adrian Frutiger, Shigeo Fukuda, Milton Glaser, Ivan Chermayeff, Seymour Chwast, Mitsuo Katsui, Herb Lubalin, Ladislav Sutnar, Josef Týfa, Tadanori Yokoo, Hermann Zapf a další.

Bienále Brno již více než pět desetiletí tvoří ve střední Evropě významnou mezinárodní platformu pro výstavy, diskuse a doprovodné programy o dynamicky se rozvíjejícím grafickém designu a jeho významu pro utváření současné vizuální kultury.

Bienale Brno 2014

 

Inovace v rámci Bienále Brno 2014

V roce 2014, u příležitosti již 26. ročníku mezinárodního bienále grafického designu Brno, však došlo hned k několika změnám.  Poprvé například mělo Bienále Brno zastřešující téma. To znělo „Grafický design, vzdělávání a školy“. Soutěžní mezinárodní přehlídka, tradiční součást bienále, tak zahrnovala pouze studentské práce a tvorba profesionálů, kterou zhodnocovala v minulých letech, byla pro tentokrát ponechána stranou.

Graphic design education and schools

Bienále bylo také po celou dobu svého konání doplněno o novinku nazvanou OFF program,  jenž byl koncipovaný jako otevřený prostor pro workshopy, intervence a jiné oborové prezentace. Rovněž prvně mělo bienále jakožto celek své kurátory, kterými se stali tři mezinárodně uznávaní grafičtí designéři: Tomáš Celizna, Adam Macháček a Radim Peško.

Že se jednalo o správné kroky, potvrdila nakonec nejen celková návštěvnost, která dosáhla rekordních 39 618 vstupů, což znamenalo navýšení téměř o devět tisíc oproti minulému ročníku (30 762 vstupů), ale i ohlasy ze zahraničí a různá ocenění – například cena Czech Grand Design vyhlašovaná Akademií designu ČR, kterou získali v kategorii „Grafický designér roku“ za koncept a vizuální styl 26. mezinárodního bienále Brno jeho tři kurátoři.

Na úspěšnou spolupráci tak Moravská galerie v Brně, pořadatel Mezinárodního bienále grafického designu, naváže i při přípravě dalšího ročníku Bienále Brno, který se uskuteční už v roce 2016.

Tuto stránku vám přinášíme ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně. Moravská galerie v Brně je druhým největším muzeem umění v České republice a je výjimečná šíří svého záběru. Jako jediné muzeum umění v České republice se zabývá výtvarnou kulturou zcela komplexně. Pracuje jak s volným uměním, tedy malbou, kresbou, grafikou a plastikou od nejstaršího období po současnost, tak s fotografií, užitým uměním, grafickým designem a architekturou.