Joanna Derdowska
Miasto widzę...
I See a City...
Daniela Hodrová
Praga mizerna i inne eseje
Miserable Prague
Josef Kroutvor
Czarny domek
The Little Black House
Stanislav Komárek
Niebo pod Berlinem
The Sky under Berlin
Jaroslav Rudiš
Dumny Bądźżeś
B. Proudew
Irena Dousková
Zapisywacze ojcowskiej miłosci
Notes On Fatherly Love
Michal Viewegh

Title Author Year Publisher Awards
Miasto widzę… (I See a City...) Daniela Hodrová 2015 Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
Praga mizerna i inne eseje (Miserable Prague) Josef Kroutvor 2014 Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
Czarny domek (The Little Black House) Stanislav Komárek 2007 Wydawnictwo Vesper
Niebo pod Berlinem (The Sky under Berlin) Jaroslav Rudiš 2007 Prószyński
Dumny Bądźżeś (B. Proudew ) Irena Dousková 2007 Zysk i S-ka
Zapisywacze ojcowskiej miłosci (Notes On Fatherly Love) Michal Viewegh 2007 Zysk i S-ka