Miloš Doležal

A Shadow Stabbed in the Ribcage

Bodla stínu do hrudního koše
Bodla stínu do hrudního koše
Thyrsus, 2009
Language: Czech
Awards
 2009 The Most Beautiful Czech Book – Literature: 1st prize
Contacts
E: milos.dolezal@rozhlas.cz
Language: Czech
Title: Bodla stínu do hrudního koše
Place: 112
Publisher: Thyrsus
Year: 2009
Awards
 2009 The Most Beautiful Czech Book – Literature: 1st prize