Martin Vopěnka

The Hotel in the Middle of Life

Hotel uprostřed života
Hotel uprostřed života
Nakladatelství Lidové noviny, 1999, 381 pp
Language: Czech
Genre: Prose
Foreign rights
Prague Literary Agency
W: http://www.praglit.de/
E: maria@sileny.de
Contacts
W: http://www.martinvopenka.cz
E: vopenka@prah.cz
Language: Czech
Title: Hotel uprostřed života
Place: Praha
Publisher: Nakladatelství Lidové noviny
Year: 1999
Pages: 381
Genre: Prose
Foreign rights
Prague Literary Agency