Michal Ajvaz

Murder in the Hotel Intercontinental. Return of the Old Komodo Dragon. The Other City

Trans. Leszek Engelking
Moderstwo w hotelu Intercontinental. Powrót starego warana. Inne miasto
Moderstwo w hotelu Intercontinental. Powrót starego warana. Inne miasto
Pogranicze, 2005
Language: Polish
Genre: Prose
Foreign rights
Dana Blatná Literary Agency
W: http://www.dbagency.cz
E: blatna@dbagency.cz
Contacts
E: michalajvaz@seznam.cz
Information about the original Czech edition

Vražda v hotelu Intercontinental

Language: Polish
Title: Moderstwo w hotelu Intercontinental. Powrót starego warana. Inne miasto
Publisher: Pogranicze
Year: 2005
Genre: Prose
Foreign rights
Dana Blatná Literary Agency