Iva Pekárková, Lenka PROCHÁZKOVÁ

Bell and then Chorale

Zvonek a pak chorál
Zvonek a pak chorál
Millennium Publishing, 2010, 234 pp
Language: Czech
Foreign rights
Prague Literary Agency
W: http://www.praglit.de/
E: maria@sileny.de
Contacts
W: http://pekarkova.blog.idnes.cz/
E: ivapekarkova@gmail.com
Language: Czech
Title: Zvonek a pak chorál
Place: Praha
Publisher: Millennium Publishing
Year: 2010
Pages: 234
Foreign rights
Prague Literary Agency