Captive
Vězněná
Pavel Renčín
Plop! The Lebott’s Korc Unscrooed, He Upguzzeled Liqueur
Plop! Vyvrtil Žlahvout pšunt i chlpal liquére
Ivan Wernisch
The Bed Is Unmade (New Brno Tales)
...Lůžko je rozestlané; Nové brněnské povídky
Jiří Kratochvil
Rooms Next Door
Vedlejší pokoje
Radovan Menšík
The Magpie on the Gallows
Straka na šibenici
Daniel Petr
Into Darkness
Do tmy
Anna Bolavá
A Book for Two
Knížka pro dva
Pavel Čech
Time-barred
Promlčení
Jiří Březina
Katie and 11 Grannies
Klárka a 11 babiček
Olga Černá, Alžběta Skálová
Back in the game
Zpátky ve hře
Michal Viewegh
Rothschild's bottle
Rothschildova flaška
Petr Šabach
Spiral sentences
Točité věty
Daniela Hodrová
H.U.S. – Hus Unambiguously Superlative
H. U. S. (Hus úplně světovej)
Klára Smolíková
Spa Hopes
Lázeňské naděje
Roman Ráž
Martin Juhás or Czechoslovakia
Martin Juhás čili Československo
David Zábranský
Piano live
Karol Efraim Sidon
Headworld — By the Curious Pilgrim
Hlavosvět – U Zvědavého poutníka
Jan Šumbera
Under the Snow
Pod sněhem
Petra Soukupová