Roast Zebra
Pečená zebra
Iva Pekárková
Round Frames of Words
Kulaté rámy slov
Markéta Pilátová
Eco-Husband
Biomanžel
Michal Viewegh
Captive
Vězněná
Pavel Renčín
Plop! The Lebott’s Korc Unscrooed, He Upguzzeled Liqueur
Plop! Vyvrtil Žlahvout pšunt i chlpal liquére
Ivan Wernisch
The Bed Is Unmade (New Brno Tales)
...Lůžko je rozestlané; Nové brněnské povídky
Jiří Kratochvil
Rooms Next Door
Vedlejší pokoje
Radovan Menšík
The Magpie on the Gallows
Straka na šibenici
Daniel Petr
Into Darkness
Do tmy
Anna Bolavá
A Book for Two
Knížka pro dva
Pavel Čech
Time-barred
Promlčení
Jiří Březina
Katie and 11 Grannies
Klárka a 11 babiček
Olga Černá, Alžběta Skálová
Back in the game
Zpátky ve hře
Michal Viewegh
Rothschild's bottle
Rothschildova flaška
Petr Šabach
Spiral sentences
Točité věty
Daniela Hodrová
H.U.S. – Hus Unambiguously Superlative
H. U. S. (Hus úplně světovej)
Klára Smolíková
Spa Hopes
Lázeňské naděje
Roman Ráž
Martin Juhás or Czechoslovakia
Martin Juhás čili Československo
David Zábranský