March 2019
So Far So Good
Zatím dobrý
Jan Novák, Jaromír 99
Franz Kafka - A Man of His Time and Our Own
Franz Kafka - Člověk své a naší doby
Radek Malý
February 2019
The Bitter Maliciousness of Living
Jízlivá potměšilost žití
Jiří Kratochvil
January 2019
Cross-Eyed Jim's Confectionary
Cukrárna U Šilhavého Jima
Marek Toman
Transport beyond Eternity
Transport za věčnost
František Tichý
July 2018
Redemption
Vykoupení
Martin Goffa
The Dietl Sisters
Sestry Dietlovy
Vojtěch Mašek
Běsa
Dita Táborská
June 2018
The Village
Dědina
Petra Dvořáková
Candide 3: El Dorado
Candide: kniha třetí: Eldorádo
Karel Jerie
A Herbarium for Something Worse
Herbář k čemusi horšímu
Petr Borkovec
May 2018
Pernambuco
Ivan Wernisch
Bakshish
Bakšiš
Jiří Kratochvil
Images from the Cultural History of Central Europe
Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy
Martin C. Putna
April 2018
The Other Side of Silence
Druhá strana ticha
Magdaléna Platzová
A Woman in Parenthesis
Žena v závorce
Ludvík Němec
A Brief History of The Movement
Stručné dějiny Hnutí
Petra Hůlová
March 2018
Saint Barbara
Svatá Barbora
Marek Šindelka, Vojtěch Mašek, Marek Pokorný
The Mushroom Gatherer
Houbařka
Viktorie Hanišová
Dustzone
Prašina
Vojtěch Matocha
February 2018
The Burning Horse
Hořící kůň
Františka Vrbenská, Lucie Lukačovičová