Dowody na Istnienie

The publishing house Dowody na Istnienie (Evidence of Existence) was founded in autumn 2014 by Polish reporters Mariusz Szczygieł and Wojciech Tochman together with a group of their friends who love non-fiction. The publishing house specializes in reportage books, both new and forgotten ones. The first book published by this house, Piotr Nesterowicz’s Cudowna, was immediately nominated for the most important Polish literary award, Nike. In addition to non-fiction, the publishing house also has an author’s series of Czech literature, Stehlík (Czech translation of the surname Szczygieł), in which Mariusz Szczygieł, a well-known lover of Czech culture, publishes his favourite books. Karel Čapek’s Továrna na absolutno and Pavel Kohout’s Katyně were the first to be published.

Obudzę się na Shibui
Anna Cima
Trans. Krzysztof Wołosiuk
Bezrożec
Petr Stančík
Trans. Elżbieta Zimna
Piąty wymiar
Martin Vopěnka
Trans. Elżbieta Zimna
Drobiazg. Miłość w czasach genetyki
Markéta Baňková
Trans. Dorota Dobrew
Białe zwierzęta są bardzo często głuche
Ivana Myšková
Trans. Elżbieta Zimna
Przypadki inzyniera ludzkich dusz
Josef Škvorecký
Trans. Andrzej S. Jagodziňski
Podróżowanie z Beniaminem
Martin Vopěnka
Trans. Elżbieta Zimna
Kacica
Pavel Kohout
Trans. Józef Waczków

Title Author Year Translator
Obudzę się na Shibui Anna Cima 2020 Krzysztof Wołosiuk
Bezrożec Petr Stančík 2020 Elżbieta Zimna
Piąty wymiar Martin Vopěnka 2019 Elżbieta Zimna
Drobiazg. Miłość w czasach genetyki Markéta Baňková 2019 Dorota Dobrew
Białe zwierzęta są bardzo często głuche Ivana Myšková 2018 Elżbieta Zimna
Przypadki inzyniera ludzkich dusz Josef Škvorecký 2017 Andrzej S. Jagodziňski
Podróżowanie z Beniaminem Martin Vopěnka 2016 Elżbieta Zimna
Kacica Pavel Kohout 2015 Józef Waczków