May 2019
Neptune's Cave
Neptunova jeskyně
Marek Toman
Czech Paradise
Český ráj
Jaroslav Rudiš
Reality
Reál
Jan Škrob
April 2019
Hours of Lead
Hodiny z olova
Radka Denemarková
The Theory of Strangeness
Teorie podivnosti
Pavla Horáková
I Wake Up in Shibuya
Probudím se na Šibuji
Anna Cima
Puppet, Plum Pit, Plum, Plank, and back to Puppet
Panáček, pecka, švestka, poleno a zase panáček
Vojtěch Mašek, Chrudoš Valoušek
March 2019
So Far So Good
Zatím dobrý
Jan Novák, Jaromír 99
Franz Kafka - A Man of His Time and Our Own
Franz Kafka - Člověk své a naší doby
Radek Malý, Renáta Fučíková
February 2019
The Bitter Maliciousness of Living
Jízlivá potměšilost žití
Jiří Kratochvil
January 2019
Cross-Eyed Jim's Confectionary
Cukrárna U Šilhavého Jima
Marek Toman
Transport beyond Eternity
Transport za věčnost
František Tichý
July 2018
Redemption
Vykoupení
Martin Goffa
The Dietl Sisters
Sestry Dietlovy
Vojtěch Mašek
Běsa
Dita Táborská
June 2018
The Village
Dědina
Petra Dvořáková
Candide 3: El Dorado
Candide: kniha třetí: Eldorádo
Karel Jerie
A Herbarium for Something Worse
Herbář k čemusi horšímu
Petr Borkovec
May 2018
Pernambuco
Ivan Wernisch
Bakshish
Bakšiš
Jiří Kratochvil
Images from the Cultural History of Central Europe
Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy
Martin C. Putna