July 2020
Sounds of Waking Up
Zvuky probouzení
Petr Třešňák, Petra Třešňáková
May 2020
The Return of the King of the Šumava, Part 2: Agent- Walker
Návrat Krále Šumavy 2: Agent-chodec
Vojtěch Mašek, Ondřej Kavalír, Karel Osoha
April 2020
The Non-Places of Towns
Nemísta měst
Anna Beata Háblová
Jan Žižka: The Life and Times of the Hussite Warrior
Jan Žižka: Život a doba husitského válečníka
Petr Čornej
Super Spellsword Saga: The Legend of Infinity
Super Spellsword Sága: Legenda o Nekonečnu
Nikkarin
Yarding Wood
Přibližování dřeva
Daniel Hradecký
Happiness Is Sure to Come
Štěstí jistě přijde
Marie Šťastná
The World:
Svět:
Jitka N. Srbová
Where We Live
Bydlíme
Jiří Dvořák, Daniela Olejníková
A is for Antarctica: A View from the Other Side
A jako Antarktida – Pohled z druhé strany
David Böhm
Dustzone: Black Mercurite
Prašina: Černý Merkurit
Vojtěch Matocha, Karel Osoha
The Weird Kids Club
Klub divných dětí
Petra Soukupová
Everybody Sucks
Všichni sou trapný
Simona Bohatá
Daddy Thief
Zlodějka mýho táty
Petra Hůlová
Logoz or Robert Holm, Danish Marketer
Logoz aneb Robert Holm, marketér dánský
David Zábranský
A Depleted Land
Vytěženej kraj
Veronika Bendová
March 2020
Cities
Města
Michal Ajvaz
Blind Map
Slepá mapa
Alena Mornštajnová
The Little Hotel
Hotýlek
Alena Mornštajnová
February 2020
The Dragon Never Sleeps
Drak nikdy nespí
Džian Baban, Jiří Grus, Vojtěch Mašek
Mona
Mona
Bianca Bellová