February 2021
Deathmaiden
Smrtholka
Lucie Faulerová
Ballet Dancers
Baletky
Miřenka Čechová
Scattered Words
Rozsypaná slova
Martin Daneš
Stopover
Mezipřištání
Matěj Hořava
Diviner
Senzibil
Markéta Pilátová
Until Your Head Starts Spinning
Až se ti zatočí hlava
Ondřej Štindl
Thousands of Plateaus
Tisíce plošin
Sylva Fischerová
The Forest Boundary
Hranice lesa
Vratislav Kadlec
December 2020
One in a Million
Jeden z milionu
Martin Reiner
Sleeping Disorders
Spací vady
Radka Denemarková
Blue Shadows
Modré stíny
Michal Sýkora
Nurse Death
Sestra smrt
Daniel Petr
Dustzone
Prašina
Vojtěch Matocha, Karel Osoha
A Church for Smokers: Prague Poems
Kostel pro kuřáky / A Church for Smokers: Pražské básně / Prague Poems
Sylva Fischerová
How to Make a Gallery
Jak se dělá galerie
Ondřej Chrobák, Rostislav Koryčánek, Martin Vaněk, David Böhm
November 2020
Night Reading
Noční četba
Ewald Murrer
Fox into a Lady
Liška v dámu
Jiří Kratochvil
What the Gorilla Said
Co vyprávěla Gorila
Markéta Pilátová
How the Baťa Brothers Shod the World
Jak bratři Baťové obouvali svět
Markéta Pilátová
July 2020
Sounds of Waking Up
Zvuky probouzení
Petr Třešňák, Petra Třešňáková
May 2020
The Return of the King of the Šumava, Part 2: Agent- Walker
Návrat Krále Šumavy 2: Agent-chodec
Vojtěch Mašek, Ondřej Kavalír, Karel Osoha