January 2020
Uncompromisingly
Nekompromisně
Iva Procházková
Carlsbad
Kar
Miloš Urban
Nowhere It Is Said
Nikde není řečeno
Petr Hruška
Years of Silence
Tiché roky
Alena Mornštajnová
November 2019
In the Cupboard
Ve skříni
Tereza Semotamová
October 2019
Inventory
Inventura
Kamil Bouška
Predator
Dravec
Marek Epstein
Toss the Dead Swan
Hod mrtvou labutí
Ondřej Hübl
Glacial Motion
Pohyby ledu
A. Gravensteen
Reconstruction
Rekonstrukce
Viktorie Hanišová
September 2019
Noceros
Nulorožec
Petr Stančík
July 2019
www.short-of-shoes.cz
www.bez-bot.cz
Ivona Březinová
Places in the Dark
Místa ve tmě
Lidmila Kábrtová
June 2019
The profesor from Essex’s lost diary: curious fauna
Ztracený deník profesora z Essexu
Olga Černá, Miroslav Šašek
May 2019
Neptune's Cave
Neptunova jeskyně
Marek Toman
Czech Paradise
Český ráj
Jaroslav Rudiš
Reality
Reál
Jan Škrob
April 2019
Hours of Lead
Hodiny z olova
Radka Denemarková
The Theory of Strangeness
Teorie podivnosti
Pavla Horáková
I Wake Up in Shibuya
Probudím se na Šibuji
Anna Cima
Puppet, Plum Pit, Plum, Plank, and back to Puppet
Panáček, pecka, švestka, poleno a zase panáček
Vojtěch Mašek, Chrudoš Valoušek